Uppdragsgivarutbildning Personlig assistans

Vår uppdragsgivarutbildning är för dig som har personlig assistans och för dig som företräder någon som har personlig assistans. Vi har skapat vår uppdragsgivarutbildning för att vi tycker att det är otroligt viktigt att det finns en samsyn om vilket uppdraget att anordna assistans egentligen är. Vår uppfattning är att tydlighet skapar goda förutsättningar för stabilitet och en riktigt bra assistans.

Kursinnehåll

 • Att leva med personlig assistans
 • Introduktion om lagstiftning som reglerar den personliga assistansen
 • Kraven gällande regeluppfyllnad för anordnare av personlig assistans
 • Sammanhanget mellan behov – beslut – genomförandeplan och varför den är så viktig för den enskilda assistenten
 • Arbetsmiljöansvar
 • Bemötande och assistansanvändarens rätt till självbestämmande
 • Prima Omsorgs Tjänstereglemente (inklusive rutin för avvikelse- och tillbudsrapportering)
 • Yrket personlig assistent, bland annat:
  1. Anmälningsplikt
  2. Kompetensprofil och utbildningar
  3. De olika funktionerna i bolaget
  4. Introduktion om hur och när man dokumenterar

Kursform

Uppdragsgivarutbildningen gör du på online på Learningbank. Den består av moduler där varje modul tar mellan 15 och 40 minuter att genomföra.

Kontakta oss