Vad är Studio III?

Alla människor ska ha ett liv som känns säkert och meningsfullt där det inte förekommer begränsningsåtgärder.

Studio III är framtagen av Professor Andrew McDonnell, UK. Från början var metoden tänkt främst för personer med utåtagerande beteende, autism, intellektuell funktionsnedsättning och hjärnskador. Metoden har, sedan den etablerades i England 1989, spridit sig runt om i världen och i Sverige börjar den nu även sprida sig till bland annat demensvården och skolor.

Lågaffektivt bemötande innehåller en rad olika metoder där Studio III är en av dem. I lågaffektivt bemötande är ansvarsprincipen av stor betydelse.  Ansvaret på lösning är personalens och aldrig assistansanvändarens.  Lågaffektivt bemötande är ett verktyg som Socialstyrelsen nämner som en viktig komponent för ett bra bemötande.

Utbildning i Studio lll har visat sig ge positiva effekter inte bara för dem vi finns till för utan också för vår arbetsmiljö.

Läs gärna med om Studio III på www.studio3.org

Utbildningen

  • Lågaffektivt bemötande
  • Orsaker till Utmanande beteende
  • Tolerans för Utmanande beteende
  • Hantering eller Förändring av beteende
  • Hur skall vi arbeta förebyggande för att undvika utmanande situationer?
  • Fysiska interventioner ur ett humant perspektiv

Utbildningen består både av teori, övningar, reflektion, och fysiska övningar.

För vem?

Utbildningen är för hela arbetslaget

Vi erbjuder utbildning för personliga assistenter vars assistansanvändare kan ha utmanande beteenden som upplevs svåra att hantera.

Det är viktigt att alla i samma arbetslag utbildas i metoden då det är det som gör en skillnad för assistansanvändaren.  Att utbilda hela arbetsgruppen skapar de bästa förutsättningarna för en lyckad implementering av metoden.

Kursform

Utbildning i Studio III hålls alltid på plats, oftast på vårt kontor. Utbildningen erbjuds vid två tillfällen för att alla i samma arbetslag ska kunna gå. Studio III är tre heldagar.

Om utbildarna

På Prima Omsorg håller Linda Grann och Olof Petersson i utbildningarna. De har båda gått Studio III:s tränarutbildning för att utbilda personal i metoden.

Kontakta oss