Dokumentation och personlig assistans

Dokumentation och personlig assistans är en fördjupning av det som du överskådligt lärde dig om dokumentation på Introduktionsutbildningen Personlig assistans.

Dokumentation ska säkerställa kvalitén på utförd personlig assistans och ge trygghet för uppdragsgivaren. Vi behöver veta vad vi ska dokumentera, varför, vem som ska dokumentera vad och på vilket sätt. Under utbildningen gås igenom genomförandeplan, löpande anteckningar, journalföring, avvikelserapporter och Lex Sarah. Teori varvas med övningar. Utbildningen kan kombineras med handledning utifrån arbetslagets behov.

  • Vilka lagar och direktiv styr dokumentation?
  • Vem ansvarar för vilken dokumentation?
  • Genomförandeplan
  • Dagliga anteckningar/arbetsanteckningar
  • Journalföring
  • Avvikelserapporter
  • Lex Sarah
  • Om vad och hur dokumenterar vi?

Utbildningsform

Utbildningen är tre timmar lång på Microsoft Teams och du får länk med inbjudan en vecka innan utbildningen. Det finns två olika datum då utbildningen är, detta för att samtliga i arbetslaget ska ha möjlighet att gå den under samma tidsperiod.

I utbildningen kombineras teori med praktiska övningar som du gör individuellt. Vid behov kombineras utbildningen med efterföljande metodhandledning om dokumentation där vi utgår från behov och förbättringsområden och arbetar konkret med detta samt gör upp en handlingsplan som ska hjälpa er i ert systematiska kvalitetsarbete.

Kontakta oss