Kommunikation och konflikthantering

Som arbetsledare eller chef behöver du kunskap och verktyg både om kommunikation och konflikthantering för att kunna växa som professionell samtalspartner. Både som arbetsledare och chef kan du behöva ha så kallade svåra samtal och möta människor i affekt. Utbildningen är på Teams med föreläsning om kommunikation och konflikthantering. Olika verktyg och metoder varvas med diskussioner i mindre grupper.

Kursinnehåll

  • Vad är kommunikation?
  • Hur kommunicerar vi och vad beror missförstånden på?
  • Teori och inspiration från det coachande förhållningssättet, CPS (samarbetsbaserad problemlösning) och NVC (Non Violent Communication)
  • Hur hanterar vi konflikter på bästa sätt?
  • Hur kan vi ha svåra samtal och vara både ärliga och empatiska för att nå lösningar?

Kursform

Utbildningen är 4 h online på Teams. Teori om olika samtalsmodeller gås igenom. Vi tar hjälp av konkreta situationer som ni kan stöta på i er yrkesroll och har diskussion i mindre grupper.

För vem?

Kursen är för dig som arbetar som arbetsledare eller uppdragschef.

Kontakta oss