Introduktionsutbildning Personlig assistans

Vår introduktionsutbildning är en del av varje nyanställd assistents introduktion till sitt nya arbete. Det är en grundläggande och väldigt viktig utbildning som innehåller kunskap som man som anställd hos oss måste ha.

Kursinnehåll

 • Introduktion om lagstiftning som reglerar den personliga assistansen
 • Kraven gällande regeluppfyllnad för anordnare av personlig assistans
 • Sammanhanget mellan behov – beslut – genomförandeplan och varför den är så viktig för den enskilda assistenten
 • Arbetsmiljöansvar som varje anställd har
 • Yrket personlig assistent, bland annat:
  • Anmälningsplikt
  • Kompetensprofil och utbildningar
  • De olika funktionerna i bolaget
  • Introduktion om hur och när man dokumenterar
 • Bemötande och assistansanvändarens rätt till självbestämmande
 • Prima Omsorgs Tjänstereglemente (inklusive rutin för avvikelse- och tillbudsrapportering)

Kursform

Introduktionsutbildningen gör du på online på Learningbank. Den består av moduler där varje modul tar mellan 15 och 40 minuter att genomföra.

Kontakta oss