Lyckas med lärande och utveckling – Vår utbildningsmetod

Utbildning och fortbildning för personliga assistenter är viktigare än någonsin. I utbildning och metodhandledning tillsammans med andra arbetslag och handledning för den egna arbetsgruppen kan vi utvecklas både individuellt, i gruppen och organisationen. Detta tillsammans med egen reflektion och dialog kring ämnet gör att kunskap från utbildning sätts in i eget sammanhang och blir lärande och utveckling. Vi ökar då också vår egen känsla av sammanhang, av begriplighet, hanterbarhet och meningsfullhet. Vi trivs helt enkelt bättre på jobbet, känner en större stolthet över det viktiga arbete som personlig assistans är.

Finns det någon bästa utbildningsform?

Webbaserade utbildningar

Vi har utbildningar som du gör på egen hand på vår utbildningsplattform Learningbank. Dessa utbildningar består av flera moduler som gör det lättare för dig att dela upp en utbildning på flera olika dagar.

Utbildningar online på Microsoft Teams

Vi har också utbildningar som är online i realtid på Microsoft Teams. På dessa utbildningar förväntas du delta aktivt genom att delta i gruppdiskussioner och svara på reflekterande frågor i Teams chattfunktion. På introduktionskursen finns det en modul där vi går igenom hur detta fungerar, vilket inte är svårt. Då hela arbetslaget behöver gå samma utbildning får ni också frågor att arbeta med i gruppen mellan tillfällen och efter. Ni kan också kombinera utbildning med metodhandledning.

Utbildningar på plats

Några av våra utbildningar är på plats, då oftast på något av våra kontor. Bland annat är Studio III (en utbildning för hantering av utmanande beteende som bygger på lågaffektivt bemötande) på plats.

Varför vi tror på en mix av utbildningsformer

Vi har en mix av utbildningsformer för att varje form fyller ett syfte men inte allt. Webbaserade utbildningar (där vi använder Learningbank) är populärt då du kan genomföra dem helt individuellt i egen takt och när som helst. Detta gör att du kan genomföra dem så fort du har blivit anställd och alla i arbetslaget kan med lätthet gå samma utbildning. Detta är ett mycket bra alternativ så länge det inte stannar där.

Lärande och utveckling behöver både dialog och reflektion och det kräver också att vi kan koppla kunskap till vårt arbete både för att förstå på ett djupare plan och för att utvärdera och förändra. Multimodalt lärande är förmodligen vägen att gå för utveckling. De snabba lösningarna finns inte för komplexa dilemman. Samtidigt behöver lärandet vara tillgängligt och inget vi kan vänta på för att vi inte tycker att vi hinner. Därför ser vi mixen av individuellt lärande, kortare utbildningstillfällen och arbete i egna gruppen som ett sätt att göra lärandet till utveckling. Utveckling för dig som individ, för din grupp och för din organisation. Och inte minst för assistansanvändaren.

Aktivt deltagande på online utbildningar

Vi har en stark förväntan på aktivt deltagande på varje utbildning. På de webbaserade utbildningarna på Learningbank ingår det frågor som du besvarar under tiden du genomför utbildningen.

När du går en utbildning som är på Teams eller på plats så är du aktiv både före, under tiden och efter utbildningen.

Före utbildningen

Före utbildningen förväntas du att fundera över dina syften och mål med utbildningen. Vad förväntar du dig kunna och förstå bättre? Vad ska du kunna göra annorlunda? På vilket sätt kommer din kunskap märkas i ditt dagliga arbete? På vilket sätt kommer assistansanvändaren gagnas av att du går utbildning? På vissa utbildningar ska du se någon kortare film innan för att få en förförståelse och svara på några frågor kring det.

På utbildningen

Utbildningarna på Teams är i realtid och en anledning till det är att det även online kan bli ett utbyte av erfarenheter i gruppen. Aktivt deltagande förväntas. Det innebär att i pauser får du reflektionsfrågor. Reflektionsfrågorna är många gånger i sin tur kopplade till visade filmklipp eller det genomgångna. Alla deltagare skriver sina reflektioner i gruppchatten vilket brukar vara mycket uppskattat. Det blir ett deltagande och erfarenhetsutbyte som normalt sett inte kan ske i en traditionell föreläsning även när ordet är fritt. Det är också något som många av deltagarna återkommer till, hur tryggt det känns att berätta om sina erfarenheter, idéer och tankar och givande att få ta del av andra. Både för att lära och bli inspirerad. Man upptäcker också att flera har liknande utmaningar. Efter utbildning får varje deltagare mail med kursmaterial där allas reflektioner är en del av det då de är en viktig del av lärandet.

Efter utbildningen

Det finns 30 minuter efter varje utbildning för diskussion och frågor. Du kan också höra av dig till utbildaren efter utbildningen med tankar och frågor. Du får frågor att ha med dig både för din egen skull och ditt arbetslag för fortsatt kartläggning, planering och utvärdering.

Om arbetslaget har behov av att fortsätta med metodhandledning så kopplar vi teori till just era behov och ert önskade förändringsarbete.

Kontakta oss