Integritetspolicy arbetssökande

Dataskyddsbeskrivning för arbetssökande till Prima Omsorg i Norden AB

Införandet

Prima Omsorg i Norden AB är ansvarig för behandlingen av de personuppgifter som vi registrerar och behandlar om dig i samband med din ansökan till en tjänst hos oss.

Genom denna integritetspolicy får du information om vilka personuppgifter vi behandlar, hur dessa uppgifter behandlas och vilka rättigheter du har i samband med detta.

 

Personuppgifter vi behandlar och syftet med detta

I samband med att du söker jobb hos oss kommer vi att behandla ett antal personuppgifter om dig i vår anställningsprocess. En del av dessa uppgifter lämnar du till oss, medan andra kommer från tredje part, se mer information nedan.

I våra system registreras namn, ålder, kön, bostadsadress, e-postadress och telefonnummer. Vi får denna information från dig.

Vi behandlar även uppgifter från din ansökan och CV. Detsamma gäller dina examensbevis och intyg, samt utlåtanden från referenser och våra egna bedömningar av dig. En del av denna information får vi från dig, en del är hämtad från referenser och en del är resultatet av bedömningar som vi har gjort.

Syftet med behandlingen av personuppgifter är att genomföra en korrekt och bra rekryteringsprocess, så att den mest lämpade arbetssökanden kan erbjudas tjänsten.

 

Rättslig grund för behandling av dina personuppgifter

Den viktigaste rättsliga grunden för att vi ska kunna behandla personuppgifter om dig är artikel 6 (b) i EU:s dataskyddsförordning. Baserat på din ansökan är det här möjligt att genomföra åtgärder innan du ingår ett avtal. Utöver de rättsliga skyldigheterna enligt artikel 6-c i den allmänna dataskyddsförordningen

Om det är lämpligt att lagra information om dig efter att rekryteringsprocessen har slutförts kommer vi att be om ditt samtycke. Samtycker en grund för behandling enligt artikel 6 (a) i EU-förordningen. Du kan återkalla ditt samtycke när som helst.

Om särskilda kategorier av personuppgifter (känsliga uppgifter) behandlas i samband med rekryteringsprocessen är grunden för denna EU-förordning artikel 9.2 b.

 

Var i världen behandlar vi information om dig?

Dina personuppgifter kommer inte att delas, säljas eller lämnas ut till någon tredje part.

Personuppgifter lagras lokalt och/eller i molnet som är tillgängligt för andra i samma grupp. Dessutom kommer den som utför rekryteringen att ha tillgång till informationen i den utsträckning som krävs för att genomföra en intervju och, i förekommande fall, ett anställningsavtal.

All behandling av personuppgifter som vi utför sker inom EU/EES-området.

 

Hur länge lagrar vi dina personuppgifter

Personuppgifter om sökande som inte anställs kommer att raderas när anställningsprocessen är avslutad, såvida vi inte inhämtar samtycke till att lagra informationen under en längre period. I sådana fall kommer lagringsperioden att anges i samtycket.

 

Dina rättigheter som arbetssökande

Som arbetssökande har du flera rättigheter enligt dataskyddsreglerna. Här är en översikt över de viktigaste.

Du kan begära information om hur vi behandlar dina personuppgifter, och du har som huvudregel rätt att få tillgång till den information vi behandlar om dig. Om du upptäcker fel i uppgifter om dig kan du kräva att dessa rättas till. Du kan också begära att uppgifter raderas, men detta gäller inte där vi anser att det finns en rättslig grund för lagring.

Om du inte samtycker till den behandling av personuppgifter vi gör kan du klaga till oss och du har även möjlighet att klaga till Integritetsskyddsmyndigheten /IMY). För att reda ut eventuella missförstånd uppmanar vi dig att först ta upp detta med oss via vår kontaktperson (se kontaktuppgifter längst ner).

Om du vill utöva dina rättigheter och kontakta oss om detta kommer vi att ge dig feedback så snart som möjligt och senast inom 30 dagar.

 

Kontakt

Förfrågningar om vilka uppgifter som registreras, rättelse och radering kan skickas via e-post eller skriftligen till följande adress:

E-post: [email protected]

 

Prima Omsorg i Norden AB, Att: gdpr-ansvarig, Kastanjeplatsen 10, 213 62 Malmö.