Rätten att få leva som andra – rätten att få vara lycklig

Lycka och välmående är en del av intentionen med LSS; att få leva ett liv som andra. Men hur görs det möjligt när personen är mer eller mindre beroende av andra för att få det stöd och den service som krävs för att lycka och välmående ska bli möjligt?

Lycka och välmående är en inspirationsföreläsning på tre timmar som sedan kan byggas vidare med en coachande handledning kring hur vi arbetar på ett systematiskt sätt för att möjliggöra lycka och välmående. Handledningen skiljer sig från andra metodhandledningar då denna är för flera arbetsgrupper tillsammans. Detta då lärandet av varandra har visat sig bli stort och inspirerande. Läs mer om metodhandledning om lycka och välmående här. Föreläsningen kan också kombineras med H.A.P.P.Y coaching vilket du läser mer om här.

Föreläsningens innehåll

  • Vad är lycka?
  • Vad har lycka för fler effekter än en psykisk hälsa?
  • Positiv psykologi och PERMA inom LSS
  • Kartläggning, planering, dokumentation och uppföljning
  • Vår egna lycka kopplad till arbetsmiljö och trivsel på arbetet
  • Att arbeta med karaktärsstyrkor
  • Vad behöver vi för att ta ansvar över arbetet med lycka och välmående
  • H.A.P.P.Y coaching
  • Denna utbildning kommer att erbjudas både på Teams och på plats i Malmö och Stockholm.

Kontakta oss