Autism och personlig assistans

Utbildningen Autism och personlig assistans ger dig ökad förståelse för diagnosen och vad du behöver veta, förstå och tänka på som personlig assistent. Utbildningen består av två delar. Utbildningen ger dig konkreta verktyg och metoder. Begrepp som KASAM, Perma och rätten till välbefinnande och lycka kommer igen vid båda tillfällen.

Kursinnehåll

  • Diagnoskriterier
  • Teorier och vanliga begrepp för att förstå underliggande förklaringar
  • Andra närliggande och överlappande diagnoser och tillstånd
  • KASAM
  • Tydliggörande pedagogik
  • Betydelsen av enhetligt förhållningssätt
  • Anpassningar och hjälpmedel
  • Kommunikation och olika kommunikativa anpassningar och metoder

Kursform

Utbildningen är i två delar. Den första delen gör du online på Learningbank. Utbildningen består av ett antal moduler där varje modul tar mellan 15 och 40 minuter att genomföra.

Den andra delen är på plats eller Teams och är 3 h. Den andra delen består till stor del av diskussioner utifrån det som gåtts igenom i första delen. Därför är det mycket viktigt att du går utbildningsdelarna i rätt ordning.

Vem kan deltaga?

Personliga assistenter, arbetsledare, uppdragschefer, kundansvariga och anhöriga som möter barn, ungdomar och vuxna med autismspektrumtillstånd som har personlig assistans.

Kontakta oss