Barn med personlig assistans

Barn med personlig assistans ska få vara delaktiga i sitt eget liv och i det som rör deras personliga assistans. Vi som arbetar med barn som är assistansberättigad måste beakta både barnets perspektiv och ha barnets bästa i fokus. Vi behöver också samtidigt förhålla oss till föräldrar och övrig familj då de är en viktig del i barnets liv. Det behövs tydliga riktlinjer för vad som är assistans och vad som är föräldraansvar för att det ska bli kvalitativ och bra assistans.

Under utbildningen Barn med personlig assistans går vi igenom vad föreskrifterna säger om barns rättigheter i allmänhet och vad som gäller personlig assistans i synnerhet. Vi tar upp hur man på bästa sätt samarbetar för att barnet ska få den allra bästa personliga assistansen.

Kursinnehåll för Barn med personlig assistans

  • Barnperspektiv, delaktighet och att barnets rätt till information och att påverka sin assistans
  • Hur vi kan lyssna på barnet som har begränsad beslutsförmåga
  • Hur vi förhåller oss till föräldrar och syskon i vår roll som personlig assistent

För vem?

Utbildningen Barn med personlig assistans är obligatorisk för personliga assistenter som arbetar med barn i åldern 0-18 år.

Kursform

Barn med personlig assistans är en webbaserad utbildning på Learningbank. Utbildningen följs av diskussion i arbetslaget utifrån handledningsfrågor som tillhör utbildningen.

Kontakta oss