Alternativ och kompletterande kommunikation

Utbildningen har sitt fokus på GAKK, grafisk alternativ och kompletterande kommunikation. Den är för arbetslag som behöver komma igång med AKK eller som har behov av att vidareutveckla den AKK som redan finns. Utbildningen har först en teoretisk del som är på Learningbank. Utbildningen innehåller reflekterande frågor som du arbetar med individuellt och i ditt arbetslag under ett handledningstillfälle. Utbildningen innebär också att du tar fram eget material och att arbetslaget gör en handlingsplan för det gemensamma fortsatta arbetet. Utbildningen bör kombineras med metodhandledning.

Kursinnehåll

  • Vad är kommunikation?
  • Kommunikativa rättigheter
  • Kommunikativa svårigheter
  • Vad är AKK och för vem?
  • BRO modellen
  • Kartläggning, åtgärder och planering och utvärdering
  • Föremål, fotografier, symboler eller tecken – hur ska man välja rätt?
  • Inspiration som Bildstöd, Widgit go och pekkartor
  • Kreativ AKK – verkstad

Vem deltar?

Arbetslag där assistansanvändaren i sitt beslut beviljats personlig assistans för stöd i sin kommunikation.

Kursform

Learningbank. Detta kombineras med reflekterande frågor och material att göra som redovisas och följs upp tillsammans med utbildningsansvarig. I de flesta fall kombineras detta med metodhandledning.

Kontakta oss