Så ansöker du om assistans

Att som privatperson ansöka om personlig assistans ger sällan ett beslut som möter upp de behov man har. Att det har blivit så tycker vi givetvis är helt fel, vi är övertygade om att det inte var avsikten med den fina och viktiga reformen när den infördes 1994. Vår erfarenhet säger oss att det är få som kan och orkar läsa in den kunskap om personlig assistans och LSS som krävs för att få en rättvis prövning av sina behov.

Vi är experter och hjälper dig att söka assistansersättning och driva din process – helt kostnadsfritt. Här kan du läsa mer om hur det går till att ansöka om personlig assistans.

Det är ofta helt avgörande att den som är i behov av personlig assistans får juridisk hjälp att ansöka om assistans. Det är ett tungt lass att dra själv. Vi arbetar med det här varje dag och fungerar, om du så önskar, som ett stöd under dina möten med kommunen och Försäkringskassan. Vi hjälper dig att ansöka om personlig assistans, givetvis kostnadsfritt.

1. STEG ETT ÄR ATT GÖRA EN SKRIFTLIG ANSÖKAN

Ansökan till kommunen kan se olika ut, medan Försäkringskassan har färdiga blanketter. Vi hjälper dig gärna med din ansökan och beskrivningen av dina behov! Detta är självklart kostnadsfritt – kontakta oss!

Styrk din ansökan med intyg såsom läkarintyg (din läkare hjälper dig) eller en ADL-bedömning (en arbetsterapeut gör den åt dig, oftast på Habiliteringen).

2. KOMMUNEN ELLER FÖRSÄKRINGSKASSAN?

Omfattar ditt grundläggande behov av personlig assistans mer än 20 timmar i veckan görs ansökan till Försäkringskassan. Är ditt assistansbehov mindre ansöker du i stället hos din hemkommun. Detta gäller oavsett hur många timmar hjälp du behöver med de övriga behoven.

3. HEMBESÖK / UTREDNINGSSAMTAL

Efter att din skriftliga ansökan har skickats in kommer du att bli kontaktad av kommunen eller Försäkringskassan för ett hembesök eller utredningssamtal. Syftet är att få en bild av din vardag och av dina hjälpbehov. Prima Omsorg bistår dig gärna vid ett sådant hembesök, det brukar vara bra att ha med någon som har varit med förr och som kan terminologin. Kontakta oss om du är i behov av hjälp!

4. HANDLÄGGNING OCH BESLUT

Efter hembesöket följer en handläggningstid där handläggaren färdigställer utredningen och bedömer ditt behov av hjälp. Handläggningstiden från ansökan till beslut brukar vara 3–4 månader hos Försäkringskassan och kommunerna. Efter en tid kommer du få ett beslut om din rätt till assistans. Du kan ha fått din ansökan beviljad i sin helhet, men du kan också ha fått den delvis beviljad, eller inte alls.

ÖVERKLAGAN

Om du anser att beslutet som tagits rörande din assistans är felaktigt kan du överklaga beslutet till domstol. Information om hur du överklagar skickas tillsammans med beslutet. Våra jurister hjälper dig gärna med detta kontakta oss! 

Kontakta oss