H.A.P.P.Y coaching

H.A.P.P.Y coaching står för Happiness in autism personal project for young people. (Med ung räknas alla personer).

Personlig assistans ska göra det möjligt att leva som andra, det vill säga få leva sitt eget liv. Det innebär också att ha rätt till välbefinnande och lycka. Prima Omsorg erbjuder H.A.P.P.Y coaching som en hjälp att utveckla högre välbefinnande och lycka.

H.A.P.P.Y coaching har utvecklats av Peter Vermeulen. Du kan läsa mer om det och om Peter Vermeuelen på hans hemsida här.

H.A.P.P.Y coaching utgår från forskning både gällande lycka och om autism. Med hjälp av H.A.P.P.Y coaching utvecklas strategier för välmående och lycka på ett autismvänligt sätt.

Linda Grann på Prima Omsorg är en av två licensierade H.A.P.P.Y coacher i Sverige. Tillsammans med uppdragsgivaren och/eller dess företrädare görs en arbetsbok med förslag på aktiviteter för ökat välmående. Detta görs utifrån frågor som besvaras av uppdragsgivaren och/eller hens företrädare. Du kan läsa mer om licensierad H.A.P.P.Y coacher på Peter Vermeulens hemsida här.

Hur det går till

H.A.P.P.Y coachen har ett möte, antingen på plats eller på Teams med uppdragsgivaren och/eller företrädaren. Information ges om de 10 olika områden som ingår i arbetsboken och också om vad forskning säger om lycka och välbefinnade.

Uppdragsgivaren får med sig ett antal frågor att besvara som H.A.P.P.Y coachen utgår från i upprättandet av H.A.P.P.Y planen.

Vid det andra mötet gås förslagen igenom och diskuteras. Tid för uppföljning bestäms då också samt vilken information som ska ges till de personliga assistenterna. Detta kombineras ofta med metodhandledning så samtliga personliga assistenter får kunskap och förståelse för arbetet med lycka och välbefinnande, får veta vad som har bestämts och hur de förväntas arbeta med detta.

I vår personliga assistans arbetar vi med Peter Vermuelens H.A.P.P.Y., som är ett program som utgår från att lycka är inom räckhåll för alla personer med autism.

H.A.P.P.Y. handlar om att utveckla evidensbaserade, individuella och autismanpassade strategier för välmående.

Tillsammans med en H.A.P.P.Y.-Coach görs en arbetsbok med förslag på aktiviteter som personen kan göra i sin vardag för att höja välmående – en H.A.P.P.Y.-Plan. Dessa aktiviteter är konkretiserade från 10 evidensbaserade välmåendestrategier. Arbetsboken inkluderar information och förklaringar om välmåendestrategierna och om lycka.

H.A.P.P.Y.-Plan finns som två grundläggande alternativ

  • En för barn med autism: H.A.P.P.Y.-Planen görs med och för föräldrar och professionella som arbetar med personen.
  • En för vuxen med autism: H.A.P.P.Y.-Planen görs med och för personen med autism.

H.A.P.P.Y. är ett flexibelt program och kan användas på flera olika sätt.

Våra H.A.P.P,Y.-coacher har

  • Djupgående kunskaper om autism
  • Autismanpassad kommunikation och samspel
  • Flexibilitet
  • Fokus på samarbete och empowerment
  • Kreativitet

Kontakta oss