Vad är personlig assistans

Enkelt uttryckt så är personlig assistans ett stöd som finns för att personer med omfattande funktionsnedsättningar ska kunna vara delaktiga i samhället och kunna leva ett självständigt liv. Målet med insatsen är att personerna ska kunna leva ett liv som andra. Vill du läsa mer om vem som har rätt till insatsen kan du göra det här.

Personlig assistans infördes 1994 som en del i LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) och har kallats för både en frihetsreform och en rättighetslag. Syftet är att personer med omfattande och varaktiga funktionshinder ska kunna leva ett så självständigt liv som möjligt med hjälp av personliga assistenter. Därför är det viktigt för oss att du är med och bestämmer i alla beslut som rör din assistans. Sen vet vi av erfarenhet att det kan kännas övermäktigt eller krångligt med allt som ska göras för att assistansen ska fungera bra, därför tycker vi att det viktigt att vi gör en gemensam uppgiftsfördelning som gör tydligt vilka moment du önskar att vi sköter och vilka du kan och vill sköta själv. Tillsammans kommer vi överens om vem som ansvarar för vad!

Det är avgörande att du får personliga assistenter som du trivs med och att de trivs med sitt arbete. Därför har vi lagt stort fokus på hur vi arbetar med rekrytering av assistenter – Vi letar tills vi hittar just den assistent vi tror passar dina behov innan vi presenterar kandidaten för dig. Då har den sökande uppvisat utdrag ur belastningsregistret och vi har tagit två referenser. Det är alltid du som har sista ordet om vem som anställs för att arbeta som assistent.

En annan viktig aspekt för att din assistans ska hålla högst tänkbara kvalitet är vår satsning på utbildning och handledning. Vi tror helt enkelt att den bästa vägen till en riktigt bra assistans är assistenter med god kunskap om såväl yrket i sig som kring just de hjälpbehov som kommer av specifika diagnoser.

Prima Omsorg har stor erfarenhet av att tillhandahålla personlig assistans åt personer med olika funktionsnedsättningar och diagnoser.

På NPF-området besitter vi spetskompetens, vi har mångårig erfarenhet av att arbeta med assistanser där assistansanvändaren har en autismdiagnos. Läs mer om det här.

Personligt bemötande, engagemang och en assistans som är utformad utifrån dina behov är centralt för oss.

Alla – oavsett hur våra kroppar och kognitiva förmågor fungerar eller hur vi interagerar med andra – ska ha rätt till goda levnadsvillkor och självständighet. Frihet att leva!

Kontakta oss