Kognitivt stöd

Kognitivt stöd kan behövas för att vardagen ska bli mer begriplig, hanterbar och meningsfull. Stödet kan se olika ut beroende på vad det är för typ av svårighet och vad som ska tydliggöras. Målet är att kognitivt stöd ska bidra till ökad delaktighet och självständighet.

Kursinnehåll

  • Vad är kognitiva svårigheter och vad kan det bero på?
  • Tydliggörande och autonomistödjande pedagogik
  • Hjälpmedel och anpassningar som bidrar till ökad begriplighet, hanterbarhet, meningsfullhet och delaktighet

För vem?

För dig som arbetar med någon som behöver tydliggörande pedagogik och kognitivt stöd (ex. stöd för bristande minne). För personliga assistenter, anhöriga, arbetsledarare och UC.

Kontakta oss