Utbildning och handledning

På Prima Omsorg är en av grundstenarna för verksamheten vårt omfattande utbildnings- och handledningsprogram. Nyckeln till att kunna erbjuda utbildningarna i den omfattningen vi gör är att vi själva besitter kompetensen och därför inte behöver köpa in utbildningar/handledningar från externa aktörer för dyra pengar.

Prima Omsorgs ledningsgrupp består av personer som samtliga har utbildning i coachande handledning. Alla har också omfattande erfarenhet av att utbilda och handleda personalgrupper inom skola och LSS, inte minst inom personlig assistans. Därför är det såklart den naturligaste saken i världen att vi på Prima Omsorg ser utbildning och handledning som en central del i hur riktigt högkvalitativ assistans ska bedrivas.

Du kan läsa mer om våra utbildningar under menyn utbildning ovan.

Utbildning och autism

En bra handledning står alltid på två ben: Individkunskap om den person som arbetslaget arbetar med samt kunskap om diagnosspecifika behov, utmaningar och möjligheter. Enkelt uttryckt kan man säga att våra utbildningar syftar till att ge kunskapen om det sistnämnda och målet med handledningarna är att koppla samman de två till en funktionell kompetens som höjer livskvaliteten för den assistansberättigade. Det är vad vi alla strävar efter.

Vi arbetar med både process- och metodhandledning utifrån vilket behov gruppen har.

I korta drag kan man säga att processhandledning handlar om kontinuitet och att ge tid för processer att starta, pågå och leda till nya djupgående insikter, hos både arbetslaget och de enskilda medarbetarna.

Metodhandledning däremot är direkt tillämpningsbar handledning som fokuserar på saker som den fysiska miljön, de pedagogiska verktygen, kommunikationshjälpmedel och så vidare.

Vanligtvis innehåller våra handledningar i någon mån båda delarna, men det beror i väldigt hög utsträckning på arbetslagets och inte minst assistansanvändarens behov.

Vi har också en intensiv form av metodhandledning som vi tar till i lägen där man hamnat väldigt snett och känslan när man tar kontakt med oss är uppgivenhet och att ingenting fungerar i assistansen.

Ge inte upp! Ta i stället kontakt med oss så berättar vi gärna om hur vi jobbar med dessa situationer och vad vi kan erbjuda just dig.

 

Kontakta oss