Kommunikativt stöd för ökad delaktighet

Delaktighet är centralt inom personlig assistans oavsett funktionsnivå gällande kommunikation och beslutsförmåga. Alla uppdragsgivare ska vara så delaktiga som möjligt gällande sin personliga assistans och liv. Detta gäller då också exempelvis upprättande av genomförandeplan. När det finns kommunikationssvårigheter och/eller begränsad beslutsförmåga så behöver vi göra delaktighet möjlig med hjälp av anpassningar och kompensationer som exempelvis olika typer av kommunikativt och kognitivt stöd.

Denna utbildning består av flera olika typer av kommunikativt stöd där varje del är en kortare introduktion. Val av kommunikativt stöd beror helt på uppdragsgivarens behov och kan därför se olika ut. Efter utbildningen upprättas en handlingsplan för arbetslaget gällande vilken typ av kommunikativt stöd som behövs för uppdragsgivaren och vilken fördjupad kompetens som behövs för arbetslaget. Då planeras hur arbetslaget får den kompetens som behövs med hjälp av utbildning och metodhandledning.

Kursens innehåll

  • Delaktighet och kommunikation
  • Olika kommunikativa svårigheter, orsaker och hur de yttrar sig
  • Samtalsmatta och hur det kan användas vid upprättande av genomförandeplan
  • Bildstöd i kommunikationen
  • Göra val möjliga med bildstöd
  • Motiverande samtal
  • Kat kit
  • Seriesamtal
  • Ritprat
  • Sociala berättelser

Kursform

Utbildningen är webbaserad på Learningbank och följs upp med anpassad fördjupad utbildning i kombination med metodhandledning och handlingsplan.

Kontakta oss