Klagomåls- och förfrågningsformulär

Formuläret skickas via e-post till den allmänna e-postadress som anges i informationsmeddelandena och/eller sekretesspolicyn som görs tillgänglig för dig vid tidpunkten för insamlingen av dina personuppgifter. Den kan också, eller som tillägg, skickas till den lokala kontaktpunkten för dataskydd på följande adress: [email protected];

    Kontakt:


    Hemadress ellerFöretagsadress


    ArbetssökandeTidigare anställd eller uppdragsgivareNNuvarande anställd hos Prima OmsorgAnställds familjemedlem, efterträdare eller nödkontaktAnställd hos kund eller affärspartner till Prima Omsorg i Norden ABAnställd av en leverantör eller underleverantör till Prima OmsorgIndivid – användare Annat – beskriv under

    Informationen som samlas in via detta formulär är avsedd att göra det möjligt för din lokala kontaktpunkt för integritetsskydd och/eller Global Privacy Office att svara på ditt klagomål eller din begäran. Informationen i formuläret kommer att arkiveras och efter att klagomålet eller begäran har behandlats i fem år. Därefter raderas informationen. För frågor relaterade till detta formulär, vänligen kontakta oss på följande e-postadress: [email protected].