NPF (Neuropsykiatrisk funktionsnedsättning)

Alla individer är unika, det är för oss en absolut sanning. Men det finns också vissa aspekter som kommer med en specifik diagnos. Vi talar ofta om att en assistent behöver ha både individkännedom och kunskap om de utmaningar som kommer med en specifik diagnos.

För att kunna ge den bästa assistansen behöver man både förstå förutsättningarna och den person man arbetar med.

Det ställs höga krav på en assistent som ska kompensera för en persons kognitiva förmågor. Inte minst om personen själv saknar kommunikativa verktyg för att kunna förklara hur den vill ha det.

NPF-utbildningar

Våra NPF-utbildningar syftar till att ge en god generell kunskap om vilka begränsningar och möjligheter en person med autism har. Handledningarna som följer upp utbildningsinsatserna syftar till att tillämpa och individanpassa den kunskapen.

 

Vill du veta mer om Personlig assistans och NPF

Personerna som startat och driver Prima Omsorg har lång erfarenhet av att arbeta och leva med personer med NPF-diagnos; som pedagoger, handledare, utbildare, föräldrar och inte minst assistansanordnare. Det tycker vi ger de bästa möjliga förutsättningarna för en bra assistans för de med NPF.

Vill du veta mer om hur vi arbetar med personlig assistans och NPF?

Tveka inte att kontakta oss, vi förstår utmaningarna och ser möjligheterna!