Var finns vi?

Vi har i nuläget kontor i Malmö och Stockholm men tar oss an uppdrag i hela landet. Vår avsikt är att etablera fler kontor allteftersom det behövs, för att vara så geografiskt nära som möjligt.

Men att vara så nära som möjligt betyder ofta inte geografiskt, vi är alltid lätta att nå och enkla att ha att göra med. Det tycker vi är nära!

Vi lärde oss under pandemiåren hur vi ska använda alla smarta verktyg för att kunna göra ett riktigt bra arbete med färre fysiska träffar och fler distansträffar. Även om det fysiska mötet aldrig kan ersättas så såg vi att såväl olika typer av möten, utbildningar, handledning och föreläsningar fungerade bra digitalt.

Eller varför inte i hybridform, där arbetslaget samlas på ett ställe med riktigt gott kaffe och vi finns med via länk?