Om oss

Prima Omsorg i Norden har ett systerbolag i Norge som heter Prima Assistanse AS. De är landets största kvalitetsleverantör av BPA, som personlig assistans kallas på norska. Moderbolaget heter Prima Nordic AS.

När Prima Nordic såg att den svenska assistansmarknaden saknade en aktör med ett lika ambitiöst kvalitetsfokus som man har i vårt grannland så beslutade man att starta ett bolag i Sverige. Här rekryterade man ett antal svenska nyckelpersoner med lång erfarenhet av att bedriva personlig assistans med hög kvalitet och tillsammans skapade man Prima Omsorg.

Målsättningen är att hålla den högsta kvaliteten i landet.

Transparensredovisning

För oss på Prima Omsorg i Norden AB är det viktigt att vara en del i Branschorganisationen Vårdföretagarnas arbete för att skapa förtroende för branschen i sin helhet och att alltid sträva efter högsta möjliga kvalitet i utförandet. Transparensredovisningen syftar till att ge assistansanvändare och andra intressenter tillgång till relevant information för att kunna göra en god bedömning av ett bolagets verksamhet.

Prima omsorg i Norden AB är medlemmar i Vårdföretagarna och har kollektivavtal med Svenska Kommunalarbetarförbundet.

Basfakta om Prima Omsorg i Norden AB

Prima Omsorg startades under 2023 av Prima Nordic AS i Norge. Man anställde ett antal personer centralt som har lång erfarenhet av att anordna personlig assistans med hög kvalitet i Sverige.

För oss är det viktigt att vara tillgängliga, att ha en god och nära kontakt med de assistansanvändare som gett oss förtroendet att vara deras anordnare.

Vi är övertygade om att nyckeln till en riktigt god assistans är riktigt kompetenta medarbetare, därför erbjuder vi våra anställda ett stort antal utbildningar samt kontinuerlig handledning.

Vi har i dagsläget kontor i Malmö och Stockholm men tar emot uppdrag i hela landet. Vi anordnar assistanser åt barn och vuxna i personkrets 1, 2 och 3.

I vår organisation finns det folk behärskar svenska, engelska, persiska, kurdiska och arabiska.

Kvalitet: Företagets självdeklaration

Vi tillämpar SOSFS 2011:9, vilket är Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd om ledningssystem för systematiskt kvalitetsarbete. Detta innebär att alla i verksamheten, från assistenter till företagsledning, ska medverka i kvalitetsarbetet, se 24 a § LSS och 6:3 SOSFS 2011:9.

Det finns inga gemensamma standarder inom branschen personlig assistans för att mäta kvalitet. Detta medför att det exempelvis saknas kvalitetsregister, nyckeltal och patient- eller assistansanvändarundersökningar för personlig assistans.

Personal på företaget

Vårt fokus i arbetet är assistansanvändarens integritet och rätt till självbestämmande, det innebär att de personliga assistenterna främst anställs utifrån assistansanvändarens önskemål och behov.

Vi tillämpar SOSFS 2014:2, vilket är Socialstyrelsens allmänna råd om kunskaper hos personal som ger stöd, service eller omsorg enligt SoL och LSS till personer med funktionsnedsättning.

Samtliga assistenter som anställs på Prima Omsorg genomgår en introduktionsutbildning som syftar till att ge den nödvändiga kunskapen för att kunna göra sitt arbete med god kvalitet och förståelse för de lagar och regler som styr verksamheten. Prima Omsorg erbjuder ett betydande antal utbildningar utifrån de enskilda assistansanvändarnas behov och önskemål. Personliga egenskaper som ansvarsfullhet och fallenhet för omsorgsarbete är av stor vikt vid rekrytering.

Bland företagets tjänstemän har samtliga en utbildningsnivå motsvarande socionom eller har genom arbete förvärvat likvärdiga kunskaper. Samtliga personer i bolagets ledningsgrupp för verksamheten är utbildade handledare med gedigen erfarenhet inom området.

Vi anställer vid behov personer med annan specialkompetens.

Ägare, styrelse, kontaktperson och ekonomi

Prima Omsorg i Norden AB ägs av Prima Nordic AS i Norge.

Prima Omsorg i Nordens ledningsgrupp består av:

Josef Hjertzell, VD

Karvan Chian, Regionchef

Olof Petersson, Regionchef

Linda Grann, Utbildningschef

Mohammed Hourani, Jurist

För närmare uppgifter om bolaget och dess ekonomi hänvisar vi till https://www.allabolag.se/5594234840/prima-omsorg-i-norden-ab